Papier

Vysekákávanie a tvarovanie papiera bigovaním ( odkladacie mapy, prospektové obalky , jedálne a nápojové listky , oznámenia , krabičky a pod.)